Ogranicznik obciążenia

Ogranicznik obciążenia jest urządzeniem służącym do zabezpieczenia żurawi samojezdnych przed przeciążeniem i przewróceniem. Zobrazowuje

  • promień wysięgu,
  • pochylenie wysięgnika,
  • długość wysunięcia wysięgnika,
  • ciężar aktualnie podnoszony,
  • SWL- współczynnik wykorzystania żurawia,
  • ciężar dopuszczalny po przekroczeniu którego wyłączane są ruchy żurawia powodujące pogorszenie stabilności dźwigu,
  • informacje dodatkowe takie jak: temperatura otoczenia, napięcie zasilania, datę oraz czas.

Posiada wewnętrzny rejestrator będący rodzajem „czarnej skrzynki”.

Ogranicznik obciążenia naszej produkcji może być zamontowany na każdym żurawiu samojezdnym.

Na życzenie klienta sporządzamy i uzgadniamy dokumentację modernizacji żurawia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Nasz personel posiada świadectwa Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do modernizacji i kontroli jakości żurawi samojezdnych.


Wstecz