Pomiary i badania

Dla zapewnienia wysokiej jakości wyrobów wykorzystujemy, komórkę badawczo – pomiarową oraz cały szereg stanowisk badawczych i kontrolno – pomiarowych do przeprowadzania różnego rodzaju badań. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną, jak również doświadczoną kadrą inżyniersko – techniczną. Systematycznie uzupełniamy posiadane wyposażenie i doskonalimy kwalifikacje naszych pracowników.

Oferujemy usługi pomiarów i badań w zakresie:

  • pomiarów kształtów wyrobów w trzech osiach na współrzędnościowej maszynie Mitutoyo Crysta-Plus M574;
  • pomiarów długości i kąta za pomocą suwmiarek, wysokościomierzy, kątomierzy, średnicówek itp.;
  • pomiaru prędkości ruchu gazów anemometrem obrotowym Lutron AM-4201;
  • pomiarów jakości i grubości powłoki ochronnej;
  • badań dotyczących oddziaływań klimatycznych;
  • badań dotyczących oddziaływań mechanicznych;
  • badań izolacji elektrycznej;
  • badań funkcjonalnych na specjalnych stanowiskach;


Wstecz