Pomiar kształtów

Pomiary kształtów wyrobów w trzech osiach o wymiarach max 500 x 700 x 400 mm, przy zastosowaniu współrzędnościowej maszyny Mitutoyo Crysta-Plus M574. Maszyna posiada możliwość skanowania powierzchni.

Zakres pomiarowy:

  • oś-x- 500mm, oś-y- 700mm, oś-z- 400mm,

Zapewniony poziom dokładności:

  • U1 – (3,5+0,4L/100)µm L = długość w mm,
  • U3 – (3,5+0,5L/100)µm L = długość w mm,
  • E – (3,5+0,5L/100)µm L = długość w mm.


Wstecz