Badania środowiskowe

Dla zapewnienia właściwej jakości wyrobów wykorzystujemy stanowiska kontrolne, stendy, komory klimatyczne, wstrząsarki wibracyjne i udarowe, które pozwalają na prowadzenie badań zdawczo-odbiorczych, okresowych i typu w zakresie przewidzianym przez odpowiednie normy i WT.

Posiadane oprzyrządowanie pozwala między innymi na:

  • sprawdzenie na brak występowania rezonansów konstrukcji;
  • badania wytrzymałości na udary;
  • badanie odporności na wibracje;
  • badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia;
  • badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia;
  • badanie odporności na wilgoć.


Wstecz