Pomiary kształtów

Oferujemy usługi pomiarów kształtów, pomiarów długości i kąta w trzech osiach na:

1.    Współrzędnościowej manualnej maszynie pomiarowej Mitutoyo Crysta-Plus M574.
Zakres pomiarowy: oś-X- 500mm, oś-Y- 700mm, oś-Z- 400mm,
Zapewniony poziom dokładności:
U1 – (3,5+0,4L/100)µm L = długość w mm,
U3 – (3,5+0,5L/100)µm L = długość w mm,
E – (3,5+0,5L/100)µm L = długość w mm,

2.    Współrzędnościowej numerycznej  maszynie pomiarowej Zeiss CONTURA G2 RDS. Maszyna posiada możliwość skanowania elementów w 20 736 pozycjach kątowych za pomocą głowicy skanującej ZEISS VAST ®XXT osadzonej na indeksowanym przegubie obrotowo – uchylnym RDS .
Zakres pomiarowy: oś-X- 700mm, oś-Y- 1000mm, oś-Z- 600mm,
Niepewności pomiarowe:
MPEE = (1,8+L/300)µm L = długość w mm,
MPEP = 1,8µm,

3.    Mikroskopie pomiarowym TESA Visio 300GL. Urządzenie pomiarowe 3D
(TESA-VISIO 300 GL Motorised) pozwala wykonywać precyzyjne pomiary optyczne bardzo małych elementów.
Zakres pomiarowy: oś-X- 300mm, oś-Y- 200mm, oś-Z- 150mm,
Zapewniony poziom dokładności:
MPEx,y (Ex,Ey) (1,6+4L/100)µm L = długość w mm,
MPExy (Exy) (2+4L/100)µm L = długość w mm,
MPEz (Ez) (2,9+5L/100)µm L = długość w mm,


Wstecz