Badania elektryczne

Pomiary elektryczne w zakresie niezbędnym do potwierdzenia jakości produkowanych przez nas wyrobów:

  • Badanie na działanie napięcia zasilania o różnych wartościach;
  • pomiar izolacji przewodów;
  • pomiar zerowania;
  • i inne.

Wstecz