Badania funkcjonalne

Dla zapewnienia wysokiej jakości naszych wyrobów, wykorzystujemy testery służące do sprawdzania poprawności montażu elektrycznego i mechanicznego, zakresów regulacji parametrów wyrobu i ogólnej prawidłowości działania.

Testery ułatwiają wyszukiwanie usterek, umożliwiają szybką i obiektywną ocenę spełnienia założonych wymagań.

Konstrukcje testerów zapewniają pracę w warunkach obciążeń rzeczywistych, mogą więc być wykorzystywane do badania gwarantowanego okresu pracy.


Wstecz