Polityka jakości

Potwierdzeniem dbałości o jakość produkowanych wyrobów jest wdrożony i certyfikowany przez Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) Wojskowej Akademii Technicznej  Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, AS 9100,  AQAP 2110, AQAP 2310 oraz wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli w zakresie obrotu towarami strategicznymi.


Wstecz