Montaż elektryczny i elektroniczny


Posiadamy dział montażu elektronicznego wspierany przez konstruktorów i kontrolerów jakości.

Wyposażenie i pomieszczenia działu wykonane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Pozwala to projektować nowe urządzenia na potrzeby własnej produkcji jak również świadczyć usługi w zakresie:

projektowania układów elektronicznych i obwodów drukowanych
przygotowania produkcji i technologii oraz ich optymalizacja
zaopatrzenia w podzespoły i materiały do produkcji
produkcji obudów i innych elementów metalowych
produkcji wsporników i detali z tworzyw sztucznych
testowania, montażu końcowego i pakowania
badań i pomiarów na zgodność z normami obronnymi