Pomiary i badania


Dla zapewnienia wysokiej jakości wyrobów wykorzystujemy, komórkę badawczo – pomiarową oraz cały szereg stanowisk badawczych i kontrolno – pomiarowych do przeprowadzania różnego rodzaju badań. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną, jak również doświadczoną kadrą inżyniersko – techniczną. Systematycznie uzupełniamy posiadane wyposażenie i doskonalimy kwalifikacje naszych pracowników.

Oferujemy usługi pomiarów i badań w zakresie:


pomiarów kształtów wyrobów w trzech osiach na współrzędnościowej maszynie Mitutoyo Crysta-Plus M574;
pomiarów długości i kąta za pomocą suwmiarek, wysokościomierzy, kątomierzy, średnicówek itp.;
pomiaru prędkości ruchu gazów anemometrem obrotowym Lutron AM-4201;
pomiarów jakości i grubości powłoki ochronnej;
badań dotyczących oddziaływań klimatycznych;
badań dotyczących oddziaływań mechanicznych;
badań izolacji elektrycznej;
badań funkcjonalnych na specjalnych stanowiskach;