Pulpity i tablice


Tablice i pulpity mające zastosowanie w sterowaniu i zabezpieczaniu układu elektrycznego pojazdu.

Najbardziej rozbudowany wyrób z tego grona - Pulpit kierowcy jest urządzeniem kontrolno-sygnalizacyjnym, przeznaczonym do ciągłego monitorowania parametrów pracy wybranych układów pojazdu, przede wszystkim silnika i jego urządzeń pomocniczych, oraz do dostarczania kierowcy niezbędnych informacji o parametrach ruchowych pojazdu. Z pulpitem współpracuje panel wynośny.