O nas

Nasza oferta

Wyroby

Polityka jakości

Potwierdzeniem dbałości o jakość produkowanych wyrobów jest wdrożony i certyfikowany przez Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) Wojskowej Akademii Technicznej Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, AQAP 2110, AQAP 2310 oraz wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli w zakresie obrotu towarami strategicznymi.

cert_1
cert_2
cert_3
cert_4
cert_5
cert_6
cert_7
cert_8

Kontakt

Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o.
11-300 Biskupiec
ul. Czynu Społecznego 8

tel. +48 89 715 20 66
fax. +48 89 715 20 43
NIP 739-33-54-890, Regon 519564057

Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000 175219
Kapitał zakładowy - 5,039 mln PLN


Prezes Zarządu

Dyrektor Techniczny

Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy

Dział Technologiczny

Dział Logistyki

Dział Produkcji

Dział Sprzedaży

Centrala

Kariera

Aktualnie dostępne stanowiska :

  Dostępne stanowisko

  Zakres obowiązków:

  1. Udział w przeszkoleniu obsługi pozostałych maszyn, elektronarzędzi znajdujących się na stanie działu obróbki ręcznej zakładu.

  2. Dobór narzędzi oraz metody wykonywania prac ślusarskich odpowiednio do przedmiotu pracy, stosowanie przyrządów technologicznych, narzędzi pomiarowych i innych narzędzi zgodnie z założoną technologią oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.

  3. Wykonywanie prac ślusarskich, obróbki ręcznej oraz montaż zespołów i podzespołów zgodnie z otrzymaną dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną przy zachowaniu założonej normy czasowej.

  4. Obsługa pras krawędziowych, hydraulicznych i mimośrodowych, obsługa piaskarki

  5. Kontrolowanie jakości wykonywanych operacji i wyrobów.

  Dostępne stanowisko

  Zakres obowiązków:

  1. Wykonywanie obróbki mechanicznej detali w zakresie obróbki skrawaniem zgodnie z otrzymaną dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną.

  2. Kontrola stanu maszyn i urządzeń.

  3. Systematyczna ewidencja wykonywanych operacji.

  4. Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego oraz dbanie o prawidłową eksploatację powierzonych narzędzi i maszyn.

  5. Ustawianie maszy CNC (przyrządy, mocowania, narzędzia, miejsca zerowe).

  6. Współpraca przy wdrażaniu programów do obróbki na maszynach CNC.

  Dostępne stanowisko

  Zakres obowiązków:

  1. Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi.

  2. Opracowywanie dokumentacji technologicznej na produkowane lub regenerowane wyroby.

  3. Nadzór nad dokumentacją techniczną wyrobów, których jest technologiem prowadzącym.

  4. Konstruowanie oprzyrządowania technologicznego, niezbędnego do wykonania detali zgodnych z dokumentacją konstrukcyjną.

  5. Opracowywanie kompletnej dokumentacji technicznej konstruowanych przyrządów oraz stanowisk badawczych.

  6. Opracowywanie instrukcji technologicznych procesów specjalnych.

Linki

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o. ul. Czynu Społecznego 8, 11-300 Biskupiec, NIP:7393354890. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Czynu Społecznego 8, 11-300 Biskupiec, telefonicznie: 89 715 26 41 lub za pomocą poczty elektronicznej: zdbc@zdbc.com.pl
 • 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Daria Kutrasiewicz, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak powyżej lub email: daria.kutrasiewicz@zdbc.com.pl
 • 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na wystawieniu dokumentu sprzedaży tj. faktury Vat, zamówienia, zapytania ofertowego, odpowiedzi na zapytanie ofertowe itp.
 • 5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 • 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.