O nas

Nasza oferta

Wyroby

Polityka jakości

Potwierdzeniem dbałości o jakość produkowanych wyrobów jest wdrożony i certyfikowany przez Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) Wojskowej Akademii Technicznej Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, AQAP 2110, AQAP 2310 oraz wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli w zakresie obrotu towarami strategicznymi.

cert_1
cert_2
cert_3
cert_4
cert_5
cert_6
cert_7
cert_8

Kontakt

Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o.
11-300 Biskupiec
ul. Czynu Społecznego 8

tel. +48 89 715 20 66
fax. +48 89 715 20 43
NIP 739-33-54-890, Regon 519564057

Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000 175219
Kapitał zakładowy - 5,039 mln PLN


Prezes Zarządu

Dyrektor Techniczny

Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy

Dział Technologiczny

Dział Logistyki

Dział Produkcji

Dział Sprzedaży

Centrala

Kariera

Aktualnie dostępne stanowiska :

Linki

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o. ul. Czynu Społecznego 8, 11-300 Biskupiec, NIP:7393354890. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Czynu Społecznego 8, 11-300 Biskupiec, telefonicznie: 89 715 26 41 lub za pomocą poczty elektronicznej: zdbc@zdbc.com.pl
  • 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Daria Kutrasiewicz, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak powyżej lub email: daria.kutrasiewicz@zdbc.com.pl
  • 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  • 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na wystawieniu dokumentu sprzedaży tj. faktury Vat, zamówienia, zapytania ofertowego, odpowiedzi na zapytanie ofertowe itp.
  • 5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  • 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do UODO, jeżeli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.